KC Het Kompas en CSG Dingstede starten met Yuniors

In het schooljaar 2022-2023 starten wij weer met een nieuwe Yuniors klas 1. De huidige Yuniors klas 1 wordt dan Yuniors klas 2. Deze onderwijsroute is bedoeld voor kinderen tussen 10 en 14 jaar. Onze doelstelling is om voor kinderen een andere route mogelijk te maken voor de overgang van het primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO).

Wilt u meer weten over de informatieavond over Yuniors op 21 april 2022 ?
Klik op onderstaande afbeelding.

 

Met Yuniors willen beide scholen een nieuwe overgang van primair naar voortgezet onderwijs in Meppel introduceren. Het initiatief komt voort uit de praktijk die uitwijst dat in het huidige systeem veel kinderen in de eerste jaren van het VO in meerdere mate moeite hebben met de veranderingen in onderwijs, leerstijlen en verwachtingen. Deze groep kan de lesstof vaak wel goed aan, maar is in de persoonlijke ontwikkeling nog niet toe aan de stap naar het VO. Met Yuniors willen de initiatiefnemers voor deze groep kinderen een andere route aanbieden met als inzet een positieve voortgang van de schoolloopbaan.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Yuniors kent vier schooljaren en is er voor kinderen waarvan wij verwachten dat ze uiteindelijk in kunnen stromen in TL3/Havo3. In deze opzet blijven de leerlingen vanaf groep 7 tot en met de tweede klas van het VO als klas aan elkaar verbonden. Naast de reguliere lesstof is er tijdens de lessen veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Na vier schooljaren stromen de leerlingen uit naar een derde klas in het VO. Yuniors is niet het eerste initiatief op het gebied van tienercolleges. In Nederland zijn er sinds 2012 verschillende soortgelijke onderwijsvormen opgestart. Vanuit de politiek worden initiatieven voor tienercolleges ook als waardevol beschouwd en breed ondersteund.
Hallo, ik ben Sanne en zit op Yuniors. Ik heb het heel erg naar m’n zin, want het is een hele leuke klas en we leren veel. Het is een ander maar fijne methode. We gaan ook soms naar Dingstede, dat is de middelbare school naast ons. We hebben elke maandag en woensdag Engels van een docent van Dingstede. We gaan ook wel vaker naar Dingstede, dat is echt super leuk. In de klas hebben we een treinbank, fietsstoelen, drie hoge tafels, vier wiebel krukken, een halve cirkel waar de hele klas aan kan zitten en normale tafels.


Online informatieavond

Op donderdag 29 april 2021 organiseerden Het Kompas en Dingstede een online informatieavond waar ouders en kinderen meer te weten konden komen over het initiatief en wat de aanmeldmogelijkheden zijn. Het team achter Yuniors leren kennen, een persoonlijk gesprek aanvragen of meer informatie over Yuniors lezen kan via www.yuniors.nl

De informatieavond van 2022 was op donderdag 21 april in Het Kompas.

Kennismaken met ..... ?

 • Benieuwd naar hoe onze Yuniors hun onderwijs ervaren ? 
  Open dan het document Yuniors 1 (2021-2022) op deze pagina.
   
 • Bent u geïnteressseerd geraakt in het Tienercollege 'YUNIORS' ?
  U bent van harte welkom om nader met ons kennis te komen maken.
  Neemt gerust contact op met meester Hans en/of meester Reinier (tel. 0522-799199 en/of via e-mail)
  Zij leiden u graag rond, vertellen u meer en zijn bereid uw vragen te beantwoorden.
   
 • Een dagje meedraaien is mogelijk om u te helpen het antwoord te vinden op de vraag of Yuniors bij uw kind(eren) past.
   
 • Yuniors Tienercollege is een onderwijsvorm welke voor leerlingen (10-14 jr) in Meppel en omstreken beschikbaar is. Het is dus niet alleen voor de KindPunt-scholen; maar voor alle leerlingen (10-14 jr) in Meppel en omstreken.
   
 • Yuniors volgen op instagram
   
 • Yuniors volgen op facebook

 

Schooljaar 2022-2023 start Yuniors met een nieuwe klas 1, die plaats biedt aan 20 leerlingen.
In het schooljaar 2022-2023 is het voornemen om in januari 2023 een informatieavond te organiseren.