Overblijven

Sinds januari 2012 is deze activiteit onder de vlag gekomen van onze school.
We hebben hiervoor gekozen omdat we dit in het belang van uw kind(eren) vinden.
Wij dragen zorg voor een professionele opvang van de kinderen tijĀ­dens de tussenschoolse opvang.
Hierbij bieden we de leerlingen die overblijven een volledig verzorgde broodmaaltijd aan (incl. drinken) en fruit na.

Het overblij­ven vindt op school plaats.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen tussen de middag op school overblijven. 

Er wordt door school gewerkt met een gemiddelde verhouding van 1 begeleider op 13 leerlingen. 
Voor jongere kinderen zijn de groepen kleiner (1:10); voor oudere kinderen ietsje groter ( 1:12); voor de oudsten zijn de groepen het grootst (1:15)
Dit past in onze visie op de schoolontwikkeling. 

Opga­veformulieren kunt u vinden op onze website.
U kunt deze weer inleveren in de brievenbus bij de hoofdingang van onze school in het pand (de groene kleur) en/of opsturen via e-mail.

Voor meer informatie kunt u bellen met de overblijfcoördinator, mevr. Marrie Kiekebos , tel. 06 - 23 54 05 56.
Het is belangrijk dat de ouders zelf hun kind(eren) aan- en afmelden bij de overblijfco­ördinator. 
Dit kan telefonisch of via e-mail.