Zo gaan we om met internet

Ook op onze school werken we met computers en tablets.
Door het gebruik van deze digitale middelen in ons netwerk kunnen we ook op internet.
We hebben daarom een internetprotocol vastgelegd.

Wat is een internetprotocol?

Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt.
Hierin staan regels waar je je aan houdt als je op school aan het internetten bent.
Door deze afspraken met elkaar willen we problemen voorkomen.
Zo kan internet leuk blijven.
 

De afspraken:

 1. Ik mag alleen op internet met toestemming van de leerkracht.
 2. Op het internet gebruik ik alleen mijn voornaam.
  Andere persoonlijke gegevens zoals achternaam, adres en telefoonnummer houd ik voor mijzelf.
 3. Ik maak via internet geen afspraken met onbekenden.
 4. Bij het gebruik van een zoekmachine gebruik ik nooit zoekwoorden die te maken hebben met seks, discriminatie, geweld of grof taalgebruik.
 5. Social Media is op school niet toegestaan.
 6. Als ik op internet vervelende informatie tegenkom, waarschuw ik direct de leerkracht.
 7. Downloaden van bestanden mag alleen met toestemming van de leerkracht.
 8. Aan de instellingen van de computer/tablet mag door mij niets worden veranderd. (bijv. screensavers, geluid, achtergrond, etc.)
 9. Printen doe ik alleen met toestemming van de leerkracht.
 10. Als ik een e-mail stuur, gebruik ik 'gewone' taal 
  Vervelende mailberichten laat ik aan mijn leerkracht zien, zodat zij/hij  actie kan ondernemen.

Bij misbruik worden mijn ouders ingelicht.
Voor een bepaalde periode (bepaald door de leerkracht) mag ik dan op school niet op internet.