Praktische punten

Aanmelding

Nieuwe leerlingen kunnen aangemeld worden in het schooljaar voorafgaand aan het jaar waarin ze vier worden. Aanmelden kan bij Hans Blenkers en/of Milou Bakker/Jan Pinxterhuis. Voor meer informatie over onze school en/of een rondleiding bent u altijd van harte welkom. We maken graag een afspraak. U hoeft dan niet te wachten tot de open dag.
 
Jaarlijks organiseren de basisscholen in Meppel in februari een open dag. Ouders van kinderen die in dat jaar de leeftijd van vier jaar bereiken, worden middels een advertentie in het plaatselijke dagblad en de kabelkrant uitgenodigd om de basisscholen te bezoeken voor een eerste kennismakingsbezoek. De ouders krijgen dan informatie over de school en worden rondgeleid. In groep 1 kan een deel van een les worden bijgewoond.
 
Het aanmeldingsformulier kunt u vanaf onze website downloaden. U vindt het onder de knop formulieren.
Er is een protocol m.b.t. aanmelding van nieuwe leerlingen. U vindt dit op onze website onder de knop protocollen’.
 
Als u uw kind(eren) heeft aangemeld wordt er een aantal weken voordat uw kleuter vier jaar wordt, contact met u opgenomen voor het maken van afspraken voor een aantal ‘wen’ ochtenden of -middagen. Van leerplicht is pas sprake wanneer uw kind vijf jaar is geworden.
Nieuwe kinderen, die bijvoorbeeld vanwege een verhuizing bij ons op school komen, kun­nen natuurlijk het hele jaar door aangemeld worden.
 

Aansprakelijkheid

De school kan, eventueel in de persoon van een leerkracht, activiteitencommissie-lid, of toezichthou­der, uw kind schade toebrengen en daarvoor aansprakelijk zijn. Bij­voorbeeld: een leerkracht laat tijdens de gymles een toestel op de voet van uw kind vallen, waardoor het letsel op­loopt. De school moet met betrekking tot de schade wel een verwijt kunnen worden ge­maakt (er moet sprake zijn van een onrecht­matige daad), hetgeen in bovenstaand voor­beeld overduidelijk is. Een tweede soort aan­sprake­lijkheid in school is die van de leerkracht voor schade die door hun leerlingen is veroor­zaakt gedurende de tijd dat deze onder zijn toezicht staan. Voor deze gevolgen van aan­sprakelijk­heid heeft het schoolbestuur een ‘aansprake­lijkheidsverzekering voor scholen’ afgesloten. Bedenk echter wel, dat de bewijs­last hierbij vaak niet eenvoudig is. Ouders kunnen echter ook aansprakelijk worden ge­steld voor schade die door hun kind(eren) is aangericht. Het zal u bekend zijn dat u hier­voor een aansprake­lijkheidsverzekering (AVP) kunt afsluiten.
Klik hier voor meer informatie over aansprakelijkheidsverzekeringen.
 

Bibliotheek

Ons droomscenario is verwezenlijkt. We hebben een bibliotheek in de school. We hebben afgesproken dat de ‘bieb in de school’ elk cursusjaar meer vorm en inhoud zal krijgen. Voor de leerlingen betekent het o.a. dat er een verzameling van ca. 5000 boeken (informatief en ontspannend) ter beschikking staan om te worden gelezen. Twee computers in ‘de bieb’ staan verbonden met de centrale bibliotheek. Leerlingen scannen zelf hun boeken in ter uitleen. Zo kunnen we leerlingen blijven volgen in hun taalontwikkeling. Tevens geeft dit volgen ons de mogelijkheid om te kijken aan welk soort boeken het meest behoefte is.
We willen dat alle leerlingen vanaf groep 5 een bibliotheekpasje krijgen. Zo kunnen we de registratie van uitgeleende boeken beter volgen. Doelstelling van dit alles is o.a. dat leerlingen steeds meer plezier krijgen in lezen. Wie z’n taal beheerst, leert immers makkelijker. 
 

Gevonden voorwerpen

Kinderen zijn nogal eens wat kwijt. Volgens hun informatie is het niet op de plaats die door ouders genoemd wordt. ‘Ligt het niet op school?’ ‘Nee hoor, dat weet ik zeker’. Toch blijft er veel liggen: gymspullen, zwemspullen, mutsen, sjaals enz. Mist u iets? De gevonden voorwerpen worden bij Truus van Ophuizen ingeleverd.
Uiteraard kunt u ook zelf even in de daarvoor bestemde bakken kijken. Deze staan bij de balie. De kleding die blijft liggen, gaat naar de stichting ‘Dorcas’, die het vervoert naar Oost Europa. Met enige regelmaat wordt u geattendeerd op de gevonden voorwerpen in de nieuwsbrieven.
Soms raken wij iets kwijt. Kinderen stoppen achteloos iets in zak of tas. Als u iets vindt dat op school thuis hoort, geeft u het dan even weer mee?
 

Fietsen

Onze school staat midden in de wijk. De meeste kinderen wonen op loop­afstand van de school. Een en ander heeft tot gevolg dat wij afspraken moe­ten maken over kinderen die op de fiets naar school willen ko­men. De afspraak is dat kin­deren die wonen aan/in de volgende straten op de fiets naar school mogen: Breitnerhof, Westerstouwe, Tuinweg, Kastanjelaan, Merel­straat, Jan Steenstraat, Welpenhof, Randweg, P. de Hoo­chstraat, Frans Halsstraat, Berg­gierslanden en de kinderen uit het centrum van Meppel.
Wie binnen de aangegeven grenzen (zie onderstaand kaartje) woont gaat niet op de fiets naar school.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen te maken. Dit gebeurt in overleg met de groepsleerkracht op incidentele basis.

Fietsen is niet alleen gezond, maar zorgt ook voor minder verkeersdrukte op het parkeerterrein. Daarom zijn er rondom de nieuwe school voldoende fietsenstallingen.
We hebben de regel: op het plein wordt niet gefietst.

Op onderstaand afbeelding ziet u waar de fietsen gestald kunnen worden.


 

Gymnastiek - groep 3 t/m 8

In verband met (besmet­telijke) voetwratten is het dragen van gymschoenen verplicht.
Deze schoenen mogen alleen in de sportzaal worden gedragen.
Wanneer kinderen hun gymschoenen zijn ver­geten, is het niet toegestaan om op sokken te gymmen. Wij vinden dit te gevaarlijk.
We verwachten dat alle leerlingen sportkleding dragen tijdens deze lessen.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de sporthal bij het MFK.
In onderstaande roosters kunt u zien op welke dagen u kind(eren) gymles heeft.*AJB = Albert Jan Brinksma (vakdocent bewegingsonderwijs)
Op de eerste schooldag van het cursusjaar vervallen de eerste lessen.
 

Gymnastiek - groep 1 en 2

Ook de kleuters hebben gym, waarbij kousen, schoenen en dikke truien uitgedaan worden. (Helpt u uw kind thuis oefenen?) We willen graag dat alle kleuters gymschoentjes met (witte) rubber­zool dragen waar geen veters in zitten, maar bijvoorbeeld elastiek of klittenband, wat het aantrekken vergemakkelijkt. Gymschoenen graag voorzien van naam. Ze mogen op school blijven.
De kleuters gymmen in de daarvoor beschikbare speellokalen, waarvan er twee voor ons beschikbaar zijn.
We hebben de afspraak gemaakt dat er per week tenminste één keer in zaal 1 (toestellen) en één keer in zaal 2 (spel/dans) les wordt gegeven. Het is aan de leerkracht een keuze te maken wanneer hij/zij hiervan gebruik maakt. Wanneer het bijvoorbeeld erg mooi weer is, is het gezonder voor de kinderen om zich buiten te bewegen.

In onderstaand schema kunt u zien wanneer de speelzalen beschikbaar zijn voor welke groep. Het rooster voor de speellokalen (groepen 1 en 2):
Rooster nog niet up to date voor schooljaar 2021-2022

speellokalen

maandag
eigen leerkracht

dinsdag
eigen leerkracht

woensdag

donderdag
eigen leerkracht

vrijdag

zaal 1

zaal 2

zaal 1

zaal 2

zaal 1

zaal 2

zaal 1

zaal 2

zaal 1

zaal 2

9:00

9:40

Gr 1a

Weekopening

 

Zie onderstaand  

Gr  2b

11.00 uur
Peutergym of
Peuterdans
Voor meer informatie: zie agenda op de website/schoolgids en/of de flyer.

9.45

10.25

Gr 1b

     schema  

Gr 2c

10.40

11.20

 

 

Gr 2a

11.25

12.05

     

 

 

12:45

13.15

Klaarzetten speellokaal
weekopening + oefenen

 

 

 

crea-uur
i.s.m. Scala

13.15

13:45

 

 

                       

 

Volledigheidshalve hieronder ook het rooster voor buitenspel.

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

9.00-9.45

Groepen 2

Groepen 2

 

Groepen 1

Groepen 1

10.45-11.45

Groepen 1

Groepen 2

 

13.30-14.15

Groepen 2

Groepen 1

 

Groepen 2

 

14.15-15.00

Groepen 1

Groepen 2

Groepen 1

 

Woensdagen

 8.40 -   9.20

Groep 1b

 9.20 - 10.00

Groep 1a

10.00- 10.40

Groep 2b

10.40- 11.20

Groep 2a

11.20- 12.00

Groep 2c

 

Ingrijpende gebeurtenissen

Als er in uw gezin of familie gebeurtenissen plaatsvinden waardoor uw kind anders zou kunnen reageren dan normaal, geef dat dan a.u.b. even aan ons door. Dat is voor uw kind en voor ons prettiger.
 

Algemene informatie voor groep 1 en 2

Veters, strikken, ritsen, kno­pen, gespen, maillots, sokken, broeken.... en zo zouden we nog wel even door kunnen gaan. Voor veel kinderen van deze groepen is dit een groot probleem bij het naar de wc gaan, het gym­men, het buiten spelen enz. Oefent u thuis met uw kleuter met deze dingen; het is voor uw kind en de juf fijn als ze zich enigszins zelf­standig kunnen redden. Denkt u ook aan te strakke riemen en vaak moeilijke gespen bij de lange broek. Dat scheelt heel wat tijd, tranen en natte broeken.
Elke morgen eten we rond tien uur fruit. Wat kunt u uw kind meegeven? Appels, peren, ba­nanen, voorgesneden sinaasappels e.d. en een beker drinken. Liever geen koek, snoep en an­dere zoetigheden.
Veel kinderen willen graag regelmatig iets van thuis meenemen om dat op school te laten zien. Wilt u ze alleen nieuw speelgoed laten meenemen, bijvoorbeeld na een verjaardag, en anders niet.
Anders is het wanneer de school een speelgoedochtend organiseert (bijv. voor een vakantie)
Sommige kinderen vertellen thuis maar heel weinig of niets over school. Komt u gerust eens langs om te vragen. Ook liedjes en boekjes noemen we u graag.
Zet u de naam van uw kind in de laarzen, gym­schoenen, jassen, tassen enz ? Bij voorbaat dank.
 

Ontruimingsplan

Op onze school volgen meerdere leerkrachten de cur­sus Bedrijfs Hulp Verlening. Daarmee voldoen we aan de wettelijke verplichting die zegt dat er op iedere 50 personen binnen een organi­satie ten minste 1 BHV’er aanwezig moet zijn.
De BHV’ers van onze school hebben een ont­ruimingsplan opgesteld zodat bij onverhoopte calamiteiten leerlingen en leerkrachten het schoolgebouw snel en veilig kunnen verlaten. Het ontruimingsplan is opgenomen in het schoolveiligheidsplan en ligt ter inzage op school. Twee keer per jaar oefenen we een ontruiming. Ouders en leerlingen worden hier van tevoren op de hoogte gesteld.
 

Preventie seksuele intimidatie

Binnen de stichting zijn gedragsregels opgesteld ter voorkoming van ongewenste in­timiteiten. Deze gedragsregels zijn opgenomen in het schoolveiligheidsplan en liggen ter in­zage op school.
 

Schoolfotograaf

Eenmaal per jaar komt er een foto­graaf op bezoek om alle klassen te fotograferen. Daarnaast komen ook nog eens alle kinderen apart op de foto. De foto’s kunnen daarna vrijblijvend worden besteld!
 

Schoolmaterialen

Begin groep 3 krijgen de kinderen een etui van school. Daarin zitten o.a. een potlood en gum. In groep 4 wordt dit aangevuld met een pen. In groep 5 wordt aan alle kinderen een vulpen gegeven. Als kinderen een etui of (vul)pen (of ander schoolmateriaal) opzettelijk vernielen of kwijtraken, worden de kosten voor vervanging in rekening gebracht bij de ouders.
 

Verjaardagen

Wanneer uw kind jarig is, zal daar in de klas aandacht aan worden besteed. Elke groep heeft daarin haar eigen 'routines'.
Uw kind mag in zijn/haar eigen klas trakteren. Een gezonde traktatie wordt zeer op prijs gesteld.
Ook mag het de klassen rondgaan met twee andere leerlingen.
Daarbij hebben we afgesproken:

  • dat de jarige een vriend/vriendin uitkiest.
  • dat de leerkracht de andere leerling aanwijst.

Vanwege de grootte van de school en de vei­ligheid van de leerlingen hebben we afspraken gemaakt m.b.t. het rondgaan. Deze zijn:

  • De jarige gaat tussen 10.00 – 10.30 uur de klassen rond om te trakteren.
  • Ze blijven wel op hun eigen verdieping. (Voorbeeld: een leerling van groep 7, mag alleen de klassen langs die op de 1e etage zitten.)
    Op deze regel is een uitzondering t.w. : als het broertje/zusje beneden zit, mag hij/zij daar ook even naar toe.
  • De onder­wijsgevenden hoeven niet apart getrakteerd te worden.

Ook de meesters en juffen vieren hun verjaardag. Het wordt langzamerhand een goede gewoonte om daar één dag voor te kiezen (Zie jaarkalender). Op die dag vieren alle meesters en juffen van de midden- en bovenbouw dan met de leerlingen feest.
De leerkrachten van de onderbouw vieren hun verjaardag op individuele basis in hun groep. We doen dit omdat dit ten goede komt aan het sociaal emotioneel welbevinden van het jonge kind.
Dit cursusjaar schakelen we de klassenouders in om e.e.a. te coördineren m.b.t. deze bijzondere feestdag. Zij zullen dit natuurlijk doen in overleg met de groepsleerkracht(en).
 

Vervanging bij ziekte, studieverlof e.d.

Wanneer een leerkracht wegens ziekte, stu­dieverlof of om een andere reden niet aan­we­zig is, wordt voor vervanging gezorgd.
Uitgangspunt hierbij is dat het onderwijs aan de kinderen zo optimaal mogelijk gegeven blijft worden. De organisatie van de school willen we steeds zoveel mogelijk intact laten. Vandaar dat in elke groep een klassenmap aanwezig is met daarin verantwoord de aan­geboden leerstof en klassenregels.
Soms lukt het echt niet om goede vervanging te regelen. Wanneer dat het geval is, zal een groep gesplitst worden over andere groepen. Als splitsen niet tot de mogelijkheden behoort zal de school de klas naar huis sturen en zullen we het online leren gaan opstarten. (Zie ook het protocol op onze website) 
 

"Waardeloos" materiaal

Waardeloos materiaal = waardevol materiaal. Veel spullen die voor u geen waarde meer hebben, kunnen op school vaak nog goed ge­bruikt worden. Wilt u die spullen voor ons be­waren en meegeven naar school? Een aantal dingen, die u voor ons zou kunnen bewaren zijn: tijdschriften; lucifer-, rozijnen- en andere doosjes; doppen en kroonkurken; restjes ka­toen en leer; knopen; piepschuim; resten hout; wc- en keukenrollen; sigarendozen; ga­renklosjes; eierrekjes enz.
Wilt u doosjes e.d. zo weinig mogelijk bescha­digen, dus voorzichtig openmaken? Wanneer u op de een of andere manier aan voor school bruikbare afvalmaterialen kunt komen, denkt u dan even aan ons?
 

Leerplicht en verlof

Voorafgaand aan zijn/haar vierde verjaardag mag een kind van 3 jaar en 10 maanden 5 dagdelen de school bezoeken om alvast een beetje te wennen. De kinderen die zijn aan­gemeld, krijgen een berichtje wanneer hun ‘eerste schooldag’ staat gepland.
De vierjarigen zijn nog niet leerplichtig. Ze worden leerplichtig op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin ze 5 jaar zijn geworden. Vanaf die dag moe­ten alle lessen en activiteiten die de school binnen de schooltijden organiseert, gevolgd worden.
Voor het verlenen van verlof zijn regels vast­gelegd in de leerplichtwet.
Als ouders extra verlof wensen voor hun kind dienen ze een schriftelijk verzoek in bij de di­recteur van de school. U kunt dit formulier downloaden van onze website (zie ‘formulie­ren’) of vragen bij de leerkrachten en/of di­recteur.
Eén keer per schooljaar kan ten hoogste tien dagen extra verlof gegeven worden, als de ouders vanwege hun beroep (bv. horeca, agrarische sector, toerisme), niet in de regu­liere vakanties weg kunnen. Dit moet worden aangetoond door een werkgeversverklaring.
Dit extra verlof mag niet vallen in de eer­ste/laatste twee weken van het schooljaar. Als het verlof meer dan tien dagen betreft, mag de directeur dit niet geven. Dit moet dan ge­vraagd worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Meppel.
Soms kan de afwezigheid van het kind nood­zakelijk zijn in verband met ‘gewichtige om­standigheden’. U kunt hierbij denken aan het bijwonen van een huwelijk, een huwelijksju­bi­leum of een begrafenis in de naaste familie.
Regelmatig worden scholen door de leerplicht­ambtenaar van de gemeente gecontroleerd op naleving van de regels. Als blijkt dat ongeoorloofd verlof is opgenomen, moet de directeur, volgens de leer­plichtwet, hiervan melding doen bij de leer­plichtambtenaar.
Voor het team is het enorm belangrijk dat uw kinderen zoveel mogelijk bij het onderwijsproces in de groep op school aanwezig zijn. Hopelijk kunt u hiervoor begrip opbrengen.
Een jaar van tevoren weet u wanneer uw kind in het dan volgende schooljaar vakantie heeft. Probeer daar, de uitzonderingen natuurlijk niet meegerekend, zoveel mogelijk rekening mee te houden. U helpt uw eigen kind en de school!
 

Vrijstelling van het onderwijs

In principe doen alle kinderen mee aan alle onderwijsactiviteiten. We houden uiteraard wel rekening met medische aspecten van een kind en met lichamelijke mogelijkheden. Dit betreft met name de deelname aan het vak- en vor­mingsgebied lichamelijke oefening. Als een kind om bovenstaande redenen de lessen niet kan volgen, dan krijgt het betreffende kind an­dere leerstof aangeboden.
 

Schorsing en verwijdering

Wanneer er een onwerkbare situatie ontstaat met betrekking tot een kind van de school, kan de school overgaan tot het schorsen van een leerling. Wanneer het tot een definitieve ver­wijdering komt, beslist het schoolbestuur, in overleg met de directie, hierover. Er worden in dit geval hoge zorgvuldigheidseisen toege­past. Deze hebben betrekking op:

  • het voldoende informeren van de ou­ders over de situatie die op school is ontstaan
  • het kunnen aantonen dat er een on­werkbare situatie is ontstaan m.b.t. het kind, de leerkracht en de schoolorgani­satie.
  • het inlichten van de inspectie en de leerplichtambtenaar. 

 

Mobiele telefoons

Op onze school is het gebruik van mobiele telefoons onder schooltijd niet gewenst. We hebben het niet nodig voor ons onderwijs. De leerkracht kan mobiele telefoons voor de leerlingen bewaren. Hij/zij maakt daarover afspraken met de klas. In zeer bijzondere situaties kan het nodig zijn dat een leerling een mobiele te­lefoon nodig heeft. Hiervoor kan individueel tijdelijk toestemming worden verleend. Dit kan alleen na overleg met de leerkracht(en) en/of directie. 
 

Video-opnames

Diverse leerkrachten volgen dit schooljaar een opleiding. Tijdens de opleidingen wordt vaak gewerkt met de videocamera. De videobeelden worden gebruikt voor vernieuwing, verandering en verbetering van werk- en praktijksituaties.
Het is mogelijk dat er ook in de klas van uw kind opnames gemaakt worden. Deze beelden stellen de leerkracht en de school in staat de onderwijsleersituatie te bekijken. De beelden zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden niet openbaar gemaakt. Wanneer dit plaatsvindt ontvangt u vooraf een brief ter informatie. 
Mocht u daar toch bezwaar hebben tegen het maken van opnames (en/of vragen hierover), dan kunt u contact met de directie.