MR

De MZR overlegt voornamelijk over schoolgebonden zaken.
De MZR heeft advies- en in­stemmingsrecht tot veel zaken die de school betreffen.

De MZR van onze school bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders (OMR) en van het personeel (PMR).

De directeur is adviseur van de raad. De leden van de raad moeten bereid zijn hun taken te vervullen in overeenstemming met de identiteit van de school.

De reglementen van de MZR liggen ter inzage op de school.

De raad bestaat uit de volgende leden:

van links naar rechts:

Martine Visser (omr),
Evelien Blokzijl (pmr),
Fokko Oldenhuis (omr),
Simone v.d. Bogaard (pmr),
Dirma Westera (pmr),
Kevin v.d. Waard (omr),
Martin Wering (omr).

U mist op deze foto Bas Huisman (pmr) die dit cursusjaar
Britt Padding (pmr) vervangt.

 

 

De MZR is o.a. via e-mail te bereiken. 
Voor het jaarverslag van 2020-2021 klik hier.