MR

De MZR overlegt voornamelijk over schoolgebonden zaken.
De MZR heeft advies- en in­stemmingsrecht tot veel zaken die de school betreffen.

De ouders en teamleden hebben medezeggenschap in de school door middel van de medezeggenschapsraad (MR). De MR kan aan de directie gevraagd en ongevraagd advies geven met betrekking tot veel schoolgebonden zaken. Voor bepaalde besluiten heeft de directie de instemming nodig van de MR. De leden van de MR moeten bereid zijn hun taken te vervullen in overeenstemming met de identiteit van de school.

De MR bestaat uit 4 ouders (OMR) en 4 teamleden (PMR). De ouders worden gekozen middels verkiezingen. De teamleden worden gekozen vanuit het team. De directeur wordt uitgenodigd de bijeenkomsten (voor een deel) bij te wonen.

Voor het schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit de volgende leden:
(vlnr): Evelien Blokzijl (PMR), Britt Padding (PMR), Bas Huisman (PMR), Simone van den Bogaard (PMR), Kevin van der Waard (OMR – voorzitter), Iris Koning (OMR), Bart Feringa (OMR) en Janine van Goor (OMR).
De MR is via e-mail te bereiken op: [email protected]