AC

Het doel van de Activiteitencommissie is het contact tussen ouders en school te bevorderen ten gunste van de kinderen. 
Dit doel probeert men te bereiken door een voortdurend en goed overleg tot stand te brengen tussen de Activiteitencommissie en het team. 
Binnen dit overleg denken de ouders mee over praktische zaken, die binnen een school geregeld moeten worden.
Bij veel buitenschoolse activiteiten, zoals de viering van Koninginnedag en andere feesten, speelt de AC bij de organisatie ook een belangrijke rol.
De AC vraagt voor de bekostiging van deze activiteiten een vrijwillige ouderbijdrage. 
De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. 
(Voor dit cursusjaar is dit: 1ste kind €23,50;  2de kind €18,00  en 3de en volgende kind uit één gezin €12,50) 
 

In de AC zit een tiental ouders t.w. Regine de Jong (voorzitter), Jolanda Braad( vice-voorzitter) Paulien Rous (secretaris) Linda Venneri (penningmeester), Janneke Valkema, Anne-Marie Strasser, Debbie Harskamp, Patricia Geerts.

Ze zijn via e-mail te bereiken: [email protected].

In de AC is ook een personeelslid vertegenwoordigd. Er is evenwel geen stemrecht voor hem/haar.