AC

De ActiviteitenCommissie (AC) organiseert jaarlijks zowel samen met school als zelfstandig een aantal leuke activiteiten voor kinderen van Het Kompas. Voorbeelden van activiteiten die wij samen met school organiseren zijn o.a. de Sinterklaas- en Kerstviering, het Oranjefeest, het verkeersexamen en diverse informatiedagen. De Avondvierdaagse en het eindfeest voor groep 8 organiseren wij o.a. zelfstandig.

 

De AC vraagt voor de bekostiging van deze activiteiten een vrijwillige ouderbijdrage.
De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. (Voor dit cursusjaar is dit: 1ste kind €23,50; 2de kind €18,00 en 3de en volgende kind uit één gezin €12,50)

 

De AC bestaat uit een tiental ouders die vrijwillig lid zijn van de commissie. De leden van Het Kompas zijn op dit moment: Regine de Jong (voorzitter), Jolanda Braad (vice-voorzitter) Hester Arkes (secretaris), Sietske Postma (penningmeester), Paulien Rous, Anne-Marie Strasser, Patricia Hunneman, Suzanne Witte.

 

Als AC komen wij gemiddeld zes keer per schooljaar in zijn geheel bijeen. Bij deze bijeenkomsten is ook altijd een personeelslid vanuit de school aanwezig. Aan de start van het schooljaar wordt een activiteitenkalender opgesteld en worden subcommissies gevormd (bijvoorbeeld de Sintcommissie, Kerstcommissie, Oranjefeestcommissie etc.). Gemiddeld neemt elk AC-lid deel in 2 à 3 subcommissies.

 

Tijdens de bijeenkomsten van de AC bespreken we in grote lijnen de aankomende activiteiten en evalueren we de onlangs gehouden activiteiten. De subcommissies pakken vervolgens de daadwerkelijke organisatie en coördinatie van een activiteit op, maken daarvoor een draaiboek, verzorgen inkopen en/of eventuele inhuur en zijn aanspreekpunt voor AC-hulpouders. Dit alles in nauw overleg met het schoolteam.

 

Hulp bij schoolactiviteiten gezocht

Lijkt het u leuk om mee te helpen bij de uitvoering van schoolactiviteiten en wilt u op de hoogte blijven van wat er allemaal wordt georganiseerd, meld u dan aan via [email protected]

 

Iedereen die zich aanmeldt bij de ActiviteitenCommissie (AC) ontvangt regelmatig informatie over activiteiten via de mail en wordt uitgenodigd om te helpen; denk hierbij aan een uurtje versieren, klaarzetten, opruimen, uitdelen, etc. Hierbij bepaalt u of u beschikbaar bent op de gewenste datum en hoeveel tijd u kunt besteden. Het is een leuke manier om andere ouders te leren kennen, actief bij te dragen aan schoolactiviteiten en op de hoogte te blijven.
 

De uitvoering van de activiteiten kunnen we niet alleen, dus meld u aan!
 

Heeft u suggesties, vragen of wilt u meer over de ActiviteitenCommissie weten? We zijn bereikbaar via [email protected] of benader ons persoonlijk.