Schoolklimaat en sociale veiligheid

Elk jaar worden onze leerlingen bevraagd m.b.t. de sociale veiligheid en het schoolklimaat.
We maken daarvoor gebruik van door de inspectie geoorloofde enquêtes (van 'Werken met Kwaliteitskaarten').
In een tweejaarlijkse cyclus wordt een ouderenquête uitgevoerd.

In schooljaar 2020-2021 zijn enquêtes uitgevoerd onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.
Met een score van een dikke 8,5 zijn wij tevreden.
Daar waar mogelijk zullen we op kleine aandachtspunten nog bijsturen.