Nieuwe ouders

De week van het kindcentrum (19-23 september 2022)

In het kort onze activiteiten tijdens deze week.... 

En een klein artikel uit de Meppeler Courant geweid aan onze jaarlijkse hoedjesdag (op de derde dinsdag in september).
Klik hier om het artikel te lezen.

 

Nieuwe ouders en nieuwe leerlingen

 

Peutergym en Peuterdans
Kindpunt Meppel biedt voor peuters en hun ouders allerlei activiteiten aan om de stap naar de basisschool zo klein mogelijk te maken en kinderen een goede start op de basisschool te geven. En omdat bewegen zo leuk en belangrijk is. Daarom worden de activiteiten Peutergym en Peuterdans wekelijks bij ons op school georganiseerd.

Elke woensdag van de maand kunt u gratis deelnemen aan peutergym en/of peuterdans.
Opgave vooraf is niet nodig.
We starten de eerste ronde om 9.00 uur.
De tweede ronde start om 9.30 uur
Klik hier voor meer informatie over peutergym/-dans.
Tip: neem een ingang onder de donkergroene buitenpanelen (tegenover de beachvlaggen).
U bent dan direct in het goede deel van het gebouw.

Meer weten over onze school?
Bekijk onderstaande film.

Protocol nieuwe leerlingen (groep 1)

Wat doen we bij een nieuwe aanmelding
 

Wanneer

Wat

Na 3e verjaardag

Alle ouders (in Meppel) ontvangen het infoboekje 
‘scholen in Meppel’ (elk kalenderjaar in januari). 
Dit infoboekje wordt uitgegeven door de gemeente Meppel.
Ouders halen informatie middels internet en andere media.
 

x maanden vóór 4everjaardag.

De ouders benaderen onze school voor een kennismakingsgesprek. 
Een afspraak wordt gemaakt met de directeur/adjunct-directeur. 
Tijdens het kennismakingsgesprek:
-          ouders krijgen een rondleiding door de school;
-          ouders ontvangen algemene schoolinformatie;
-          ouders ontvangen een informatiemap.

 

Ouders melden hun kind aan.

Het aanmeldingsformulier wordt verwerkt in de administratie van school.
 

Na ontvangen van aanmelding
 

De directie stuurt een ontvangstbevestiging/neemt telefonisch contact op.
Hierin wordt tevens vermeld dat de leerkracht van 'de instroomgroep'  zes weken voor 4e verjaardag contact zal opnemen. 
Tevens zijn de (intern) afgesproken bijlagen toegevoegd.
 

6 weken voor 4e verjaardag

De leerkracht neemt telefonisch contact op met de ouders van de leerling.
Het kind wordt uitgenodigd en de data voor kijkmomenten (maximaal vijf) worden gepland i.o.m. de ouders
 

diezelfde dag

Een schriftelijke bevestiging van gemaakte afspraken + afgesproken bijlagen worden verzonden aan de ouders, waaronder het ‘informatieboekje groep 1 en 2’ .

± 2/3 weken voor 4everjaardag nieuwe leerling

Het eerste kijkmoment.
Indien gewenst kunnen de ouder(s) max. 30 minuten aanwezig zijn.

 

Kind wordt 4 jaar
(eerste schooldag leerling)
 

De leerling komt op school.
 

± 4 weken voor eerste schooldag nieuwe leerling

De groepsleerkracht gaat op huisbezoek.
 


 
Bij de start van het nieuwe schooljaar geldt onderstaande regel:
Alle kinderen die binnen vier weken na de eerste dag vier worden zijn welkom vanaf de eerste schooldag. 

Voor het eerst naar school?