Naschoolse activiteit

Kinderen leren niet alleen onder schooltijd.
Als kindcentrum bieden we onze leerlingen een aantal mogelijkheden om na schooltijd hun talenten verder te kunnen ontplooien.
Dat doen we soms in samenwerking met anderen.
Een aantal mogelijkheden worden op deze pagina benoemd. Houdt u de nieuwsbrieven in de gaten voor up-to-date informatie ?

Schoolkoor
Na schooltijd krijgen de leden van het schoolkoor eerst wat drinken en wat lekkers aangeboden.
Daarna start de repetitie.
Ons schoolkoor repeteert wekelijks na schooltijd o.l.v. meester Arjan en juf Loes.
Jaarlijks werkt ons schoolkoor mee aan een aantal activiteiten in en buiten de school zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse schoolconcert, een kerstevent in het centrum van Meppel enz...

Typecursus
Jaarlijks wordt onderzocht of het mogelijk is om een typecursus na schooltijd aan te bieden voor leerlingen van de groepen 7.
We doen dit omdat onderzoek heeft aangetoond dat typevaardigheid een pré is in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is het voor het maken van werkstukken op school erg handig als leerlingen deze vaaridgheid beheersen.
De organisatie is in handen van school. We plannen gezamenlijke momenten per week  waarop de leerlingen onder begeleiding van onderwijs-assistenten (één à twee keer per week) na schooltijd kunnen oefenen. Ervaring heeft ons geleerd dat het begeleiden en oefenen thuis een zeer belangrijke factor is in het behalen (en onderhouden) van het typediploma. We roepen onze ouders op om hierin een actieve rol te spelen. Het dagelijks oefenen kan o.i. ook thuis plaatsvinden. "Practise makes perfect" nietwaar? 
Aan de typecursus zijn kosten verbonden.
Informatie hierover ontvangt u via de nieuwsbrieven en/of e-mail.

Schoolorkest
Het schoolorkest is een project in het kader van 'meer muziek in de klas' waar onze school aan deelneemt.
De ukelele-lessen zijn hierin een onderdeel.

Ukelele-lessen
Ook dit cursusjaar worden ukelele-lessen aan onze leerlingen.
Meester Arjan en juf Elly coördineren deze activiteit.
De school heeft voor deze activiteit een 40-tal ukeleles aangeschaft.

Toneelschool
I.s.m. Dynamo kunnen leerlingen deelnemen aan het volgen van toneellessen.
Omdat deze activiteit door een externe partner wordt uitgevoerd zijn hieraan kosten verbonden.
Meer informatie hierover leest u in de nieuwsbrieven.

Sport
MeppelActief organiseert met grote regelmaat verschillende naschoolse sportactiviteiten.
Meer informatie hierover ontvangt u via de nieuwsbrieven en/of uw kind(eren).
In de vakantie worden diverse sporttournooien voor leerlingen georganiseerd.
Onze leerlingen nemen daar op vrijwillige basis aan deel. Het begeleiden van een groep leerlingen op zo'n evenement is vooral in handen van onze ouders.

En verder ?
Via de nieuwsbrief informeren we ouders over onze andere naschoolse activiteiten.