Vakanties

Het vakantierooster voor cursusjaar 2023-2024

Herfstvakantie                                - 23 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie                                 - 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie                           - 19 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag en Pasen Vrij          - 29 maart en ma 1 april 2024
Meivakantie (incl Hemelvaart)        - 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren                                      - 20 mei 2024
Zomervakantie                               - 22 juli t/m 30 augustus 2024

Studiemiddag personeel (alle leerlingen om 12:00 vrij)
Studiemiddag                                 - Do 28 maart 2024

Studiedagen personeel (alle leerlingen zijn vrij)
Studiedag Passend Onderwijs       - Wo 8 november 2023
Junibreak (incl studiedag pers.)     - Ma 17 en di 18 juni 2024

Algemene informatie:
In de schoolgids 2023-2024 staat de jaarkalender afgedrukt. Deze ontvangt u bij de start van het nieuwe cursusjaar. Hierin staan alle belangrijke data van de school vermeld, zoals schoolreisdatum, weekopeningen, schoolkamp, luizenpluis e.d.