Hoe gaan we om met hoofdluis

Hoe gaan we om met hoofdluis
Luis in je haar? Kammer maar!
Ter preventie hebben we als regel: Alle leerlingen hangen hun jas in een door de activiteitencommissie aangeleverde luizenzak* aan de kapstok.

Op onze school volgen wij het luizenprotocol (van de GGD Drenthe).

 1. Dit houdt in dat er voor elke klas een (p)luisouder** beschikbaar is. Aansturing hierop vindt plaats via de coördinator klassenouders.
   
 2. In de eerste week na elke vakantie (van een week of langer) worden alle kinderen van de school gecontroleerd. Hiervan wordt melding gemaakt in de schoolgids, de nieuwsbrieven en op de website van de school. Deze controle is bedoeld ter ondersteuning van de ouders en ter voorkoming van een snelle verspreiding van de ongewenste gasten. De ouders/verzorgers blijven natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse controle van de kinderen.
   
 3. Indien er bij een kind (vermoedelijk) neten en/of luizen zijn geconstateerd, worden ouders/verzorgers gebeld (door de directie) met het verzoek het kind (en het hele gezin) te behandelen.
   
 4. De klas krijgt via e-mail een brief ‘mee’  met de melding dat er in de betreffende klas een geval van neten/luizen is geconstateerd (uiteraard zonder namen te noemen). In deze brief worden alle ouders verzocht de kinderen de komende tijd extra alert te zijn en goed te controleren.
   
 5. De luizenzak wordt door de school z.s.m. gewassen en teruggehangen. Liefst binnen 12 uur.
   
 6. Indien noodzakelijk komt een of twee weken later de (p)luisouder de gehele klas nogmaals controleren. Dit principe herhaalt zich totdat de klas luizenvrij is bevonden.
  Indien nodig wordt hierbij contact opgenomen door school met bijv. Centrum Jeugd en Gezin/GGD Drenthe.
   
 7. Mocht er zich een hardnekkig geval blijven voordoen van hoofdluis bij eenzelfde gezin en/of kind, dan behoudt de school zich het recht voor dit kind de toegang tot de school te ontzeggen totdat het ‘luisvrij’ is.


Voor een informatief filmpje over hoofdluis e.d. klik hier.
Extra informatie: GGD Drenthe en  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 
*Luizenzakken
1. De luizenzakken worden aan (nieuwe) kinderen aangeboden door de activiteitencommissie. Leerkrachten regelen dit voor de leerling(en) van hun klas.
2. Alle kinderen doen hun jas in de luizenzak
3. Elke luizenzak is voorzien van de naam van de leerling.
  
**(P)luisouders

 1. De (p)luisouders zijn ouders/verzorgers die zich middels een klasseninventarisatie hiervoor hebben aangemeld. Dit kan per cursusjaar verschillen. 
 2. Coördinatie hiervan vindt plaats via de klassenouders-coördinator.
 3. Is er geen (p)luisouder voor de groep beschikbaar, dan wordt die klas niet meegenomen in de controles.
 4. Op vastgestelde data komen de (p)luizenouders op school.
 5. Ze melden zich eerst bij de pluis-coördinator, Monique Tiggelaar, in de personeelskamer.
 6. De pluis-coördinator kan dan vaststellen of alle (p)luisouders present zijn en kan dan gelijk regelen dat klassen gecontroleerd gaan worden.
 7. Vervolgens voeren de (p)luizenouders in de klas een ‘snelle controle’ uit.
 • Er worden scheidingen door het haar getrokken en er wordt gekeken of er neten/luizen in het haar zitten.
 • Kijk vooral op warme plekjes zoals onder de pony, achter de oren en in de nek.
 • Mocht er twijfel zijn over de controle bij een leerling, dan kunt u de pluis-coördinator of een ‘mede-pluisouder’ erbij halen.
 • De pluis-coördinator heeft een luizenkam voor een eventuele grondigere controle. 

Nadat de hele klas gecontroleerd is, meldt de (p)luisouder zich weer bij de pluis-coördinator.
Hier geven zij hun bevindingen door. De pluis-coördinator bundelt dit tot één geheel.
Vervolgens neemt de pluis-coördinator contact op met de directie over het al dan niet aanwezig zijn van luizen/neten in een klas.
(P)luisouders geven geen informatie door aan anderen m.b.t. de (p)luiscontrole (en klassen/leerlingen)