Huiswerk is leuk

onze afspraken m.b.t. het omgaan met huiswerk

Dat kinderen op onze school al huiswerk mee krijgen is niet voor niets. Kinderen onthouden lesstof niet na één keer vertellen of lezen. Huiswerk zorgt voor herhaling en leert ze verbanden zien waardoor ze de leerstof daadwerkelijk opnemen. Bovendien gaat het bij huiswerk niet alleen om de inhoud en het leren voor later, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden die het kind nodig heeft: plannen, doorzetten, zelfstandigheid, strategieën ontwikkelen, verantwoordelijkheid en stressbestendigheid. We willen ze voorbereiden op het voortgezet onderwijs, waar huiswerk (van verschillende vakken) gangbaar is.
Sleutelwoorden bij huiswerk zijn (voor ouders) belangstelling en begrip. Help uw kind als daar behoefte aan is. Stimuleer uw kind zelf te antwoorden en oplossingen te vinden. Let er ook op hoe uw kind huiswerk aanpakt en plant. Zorg voor de juiste werkomstandigheden: rust, ruimte en privacy. Met deze suggesties willen we u de helpende hand bieden.
 

HULP BIJ HUISWERK:
WEL DOEN:

 • Aansporen om te beginnen met het huiswerk
 • Belangstelling blijven tonen, ook als het goed gaat.
 • Samen met uw kind een planning maken. Dit kunt u eventueel inzichtelijk maken door middel van een agenda of weekplanning.
 • Veel kinderen stellen spreekbeurten en werkstukken uit. Interesse tonen helpt ze op weg:
  Wat wordt het onderwerp? Hoe kom je aan informatie?
 • Samen met uw kind tijden vaststellen voor huiswerk.
  Beter niet: direct na school (eerst even pauze); als het kind al snel ergens naar toe moet; als uw kind moe van bijvoorbeeld de sportclub komt; op het laatste nippertje.
 • Zorgen dat uw kind voldoende nachtrust krijgt.
 • Bij vragen of ongerustheid contact opnemen met de leerkracht.

 

NIET DOEN:

 • Ruzie maken over huiswerk: uw kind moet het uiteindelijk zelf doen en is zelf verantwoordelijk.
 • Zelf het huiswerk maken, hoe verleidelijk dat ook is.
 • Uw kind adviseren als u twijfelt over uw advies.
 • Direct antwoorden bieden; laat uw kind het eerst zelf eens proberen op te lossen.
 • Te snel verwijten maken als het niet goed gaat; geef ruimte voor een open gesprek.
 • Straffen als uw kind zijn huiswerk niet maakt.
  Stimuleren helpt meer: als je nu vast je huiswerk maakt, kun je zo lekker naar buiten/computeren/sporten…

 
We gebruiken het huiswerkprotocol als richtlijn.
Incidenteel moet daar van afgeweken kunnen worden als de situatie daarom vraagt.
In de onderstaande tekst treft u een verkort overzicht aan.
 
De kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 krijgen huiswerk mee bij:

 
Spelling > Bloon (gr. 6,7,8)
De kinderen (indien nodig en i.o.m. ouders) kunnen door middel van ‘BLOON’ de categoriewoorden oefenen.
Ze hebben hier ongeveer 3 weken de tijd voor.
Aansluitend krijgen de kinderen op school een dictee.
 
Rekenen > Rekentuin (gr. 6,7,8)
De kinderen (indien nodig en i.o.m. ouders) kunnen door middel van ‘Rekentuin’ het automatiseren van de sommen oefenen.
Dit biedt de kinderen ondersteuning bij de rekenlessen.
 
Begrijpend lezen/ technisch lezen > Nieuwsbegrip (gr. 6,7,8)
De kinderen (indien nodig en i.o.m. ouders) kunnen door middel van ‘Nieuwsbegrip’ begrijpend lezen oefenen.
Ze leren strategieën toepassen, hun woordenschat wordt vergroot en het zal ook kunnen bijdragen aan technisch lezen.
 
Spreekbeurt en boekbespreking (gr 5,6,7 en 8)
In groep 5 zullen de kinderen kennis maken met het maken van een spreekbeurt.
Van iedereen wordt één spreekbeurt per schooljaar verwacht.
De kinderen vanaf groep 6 zorgen voor een spreekbeurt en een boekbespreking.
Dit zal thuis gemaakt moeten worden.
Hierbij mag u uw kind ondersteunen.
 
Werkstukken (gr. 5,6,7 en 8)
Vanaf groep 5 starten de kinderen met het maken van een werkstuk. Dit doen ze samen met de leerkracht.
In groep 6 mogen de kinderen het tweede werkstuk digitaliseren.
Per jaargroep worden er verschillende beoordelingsformulieren gebruikt.
Van de kinderen die tijdens de lessen achterstand hebben opgelopen, wordt verwacht dat ze dit thuis wegwerken.
 
Geschiedenis (gr. 6,7,8)
Eén week voor de toets krijgen de kinderen huiswerk mee in de huiswerkmap*.
Op de dag van de toets moet de huiswerkmap* weer op school zijn.
De groepen 6 starten halverwege het schooljaar met huiswerk voor geschiedenis.
Aan het begin van het jaar wordt dit namelijk op school geleerd.
 
Biologie (gr. 7,8)
Eén week voor de toets krijgen de kinderen huiswerk mee in de huiswerkmap.
Op de dag van de toets moet de huiswerkmap* weer op school zijn.
 
Aardrijkskunde Algemeen (gr. 7 en 8)
Eén week voor de toets krijgen de kinderen huiswerk mee in de huiswerkmap.
Op de dag van de toets moet de huiswerkmap* weer op school zijn.
 
Aardrijkskunde Topografie (gr. 6,7,8)
De kinderen krijgen huiswerk mee als de topografie van een provincie, land of werelddeel behandeld is.
Op de dag van de toets moet de huiswerkmap* weer op school zijn.
 
Engels (gr. 8)
De kinderen krijgen huiswerk mee (Engels woorden en zinnen) in de huiswerkmap*.
Op de dag van de toets moet de huiswerkmap* weer op school zijn.
 
Verkeer (gr. 7)
De kinderen krijgen incidenteel huiswerk mee ten tijde van het verkeersexamen
 
We proberen de toetsen van de zaakvakken zo te spreiden dat de kinderen maximaal 1 toets (waarvoor thuis geleerd moet worden) per week hebben.

* De kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een huiswerkmap mee naar huis.
Ze zijn hier zelf verantwoordelijk voor.