Terug naar agenda

30/06/2021

Musical groep 8b

In deze onvoorspelbare coronatijd lijkt het ons toch verstandig u alvast te informeren over de plannen die wij hebben t.a.v. de afscheidsmusical.

Vorig jaar hebben wij als school ervaring opgedaan met het opvoeren van de musical in Ogterop. Voor de leerlingen was dit een onvergetelijke ervaring en ook de leerkrachten is het goed bevallen. Er is destijds een peiling uitgegaan naar de toenmalige ouders van de leerlingen in groep 8 en de huidige ouders van de leerlingen in groep 8. Daaruit bleek dat ook de ouders het als zeer positief hebben ervaren. Ook voor dit jaar is er voldoende draagvlak om het op een zelfde manier te organiseren (blijkt uit dezelfde peiling).

Wij zijn met Ogterop in overleg gegaan en hebben met hen afspraken kunnen maken. In verband met het eventueel vrij moeten vragen voor het musicalmoment mailen wij u onderstaande informatie. Wat er te zijner tijd daadwerkelijk mogelijk is wat betreft de coronaregels, moeten we afwachten.

De musical vindt op woensdag 30 juni plaats in Ogterop volgens onderstaand schema.

  • 12.30 – 14.30 uur groep 8c.
  • 15.30 – 17.30 uur groep 8b.
  • 19.00 – 21.00 uur groep 8a.

 

Aanvullende informatie m.b.t het einde van het schooljaar.

  • Op woensdag 30 juni zal ’s ochtends het podium gereedgemaakt worden door de leerkrachten en zijn de leerlingen van de groepen 8 vrij.
  • Op donderdag 8 juli zijn de leerlingen van de groepen 8 vrij.
  • Op vrijdag 9 juli zullen zij de rol van vos vervullen tijdens de traditionele vossenjacht.
    Op deze dag zullen zij rond 11 uur uitgezwaaid worden door de rest van de school, begint voor hen de zomervakantie en is voor hen de loopbaan op KC Het Kompas afgesloten.

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan de groepsleerkracht.

Delen: