Vervanging bij ziekte of verlof van de leerkracht

Vervanging bij ziekte of verlof van de leerkracht

Wanneer een leerkracht wegens ziekte, stu­dieverlof of om een andere reden niet aan­we­zig is, wordt voor een oplossing gezorgd.
Uitgangspunt hierbij is dat het onderwijs aan de kinderen zo optimaal mogelijk gege­ven blijft worden.
De organisatie van de school willen we steeds zoveel mogelijk in­tact laten. Daarom is in elke groep een klassenmap aanwezig met daarin verant­woord de aan­geboden leerstof, de groene kaart en klassen­regels. Hierin is ook de inlog te vinden voor Basispoort e.d.

Aan het begin van het schooljaar 2021/ 2022 hebben wij de invalproblematiek (nagenoeg geen invallers beschikbaar) met het team besproken. Gezamenlijk zijn wij tot onderstaand stappenplan gekomen.

Bij afwezigheid wegens ziekte zoeken wij een invalleerkracht.

Indien deze niet op de korte termijn voorhanden is, wordt er maatwerk toegepast en worden de volgende stappen ondernomen.

De collega’s van de jaargroep worden ingelicht en overleggen met een directielid over het dagprogramma van de verschillende groepen en er wordt gekeken waar mogelijkheden liggen. Na een kort overlegmoment maakt de directie uiteindelijk de keuze uit de volgende mogelijkheden.

De eerste dag

  • (indien mogelijk)Leerkrachten met andere taken worden ingezet, bijv. de onderwijsassistent, intern begeleider, de tutor of een directielid.
  • De kinderen worden over de andere groepen verdeeld;
    (Voor elk kind is een map* waarin materialen zitten welke kinderen zelfstandig kunnen doorwerken. Deze (nood)maatregel geldt m.n. voor kinderen uit de midden- en bovenbouw).

 

Vanaf de tweede dag komen er (na overleg met de collega’s van de jaargroep) de volgende opties bij:

  • We vragen de ouders om de kinderen thuis te houden;
    Dit zullen we alleen in uiterste nood doen en nooit zonder de ouders van tevoren op de hoogte te stellen.
  • Indien mogelijk schakelt de school over naar thuisonderwijs.

 

 

November 2021