Wat we doen bij aanmelding van een nieuwe leerling

Wanneer

Wat

Na 3e verjaardag

Alle ouders (in Meppel) ontvangen het infoboekje 
‘scholen in Meppel’ (elk kalenderjaar in januari). 
Dit infoboekje wordt uitgegeven door de gemeente Meppel.
Ouders halen informatie middels internet en andere media.
 

x maanden vóór 4everjaardag.

De ouders benaderen onze school voor een kennismakingsgesprek. 
Een afspraak wordt gemaakt met de directeur/adjunct-directeur. 
Tijdens het kennismakingsgesprek:
-          ouders krijgen een rondleiding door de school;
-          ouders ontvangen algemene schoolinformatie;
-          ouders ontvangen een informatiemap.

 

Ouders melden hun kind aan.

Het aanmeldingsformulier wordt verwerkt in de administratie van school. 

Na ontvangen van aanmelding
 

De directie stuurt een ontvangstbevestiging/neemt telefonisch contact op.
Hierin wordt tevens vermeld dat de leerkracht van 'de instroomgroep'  zes weken voor 4e verjaardag contact zal opnemen. 
Tevens zijn de (intern) afgesproken bijlagen toegevoegd. 

6 weken voor 4e verjaardag

De leerkracht neemt telefonisch contact op met de ouders van de leerling.
Het kind wordt uitgenodigd en de data voor kijkmomenten (maximaal vijf) worden gepland i.o.m. de ouders

diezelfde dag

Een schriftelijke bevestiging van gemaakte afspraken + afgesproken bijlagen worden verzonden aan de ouders, waaronder het ‘informatieboekje groep 1 en 2’ .

± 2/3 weken voor 4everjaardag nieuwe leerling

Het eerste kijkmoment.
Indien gewenst kunnen de ouder(s) max. 30 minuten aanwezig zijn.
 

Kind wordt 4 jaar
(eerste schooldag leerling)

De leerling komt op school.

± 4 weken voor eerste schooldag nieuwe leerling

De groepsleerkracht gaat op huisbezoek.

 

Bij de start van het nieuwe schooljaar geldt onderstaande regel:
Alle kinderen die binnen vier weken na de eerste dag vier worden zijn welkom vanaf de eerste schooldag.

 

Wanneer ouders/verzorgers een kind aanmelden wat speciale zorg nodig heeft, wordt in alle openheid dit besproken. Daarbij worden wederzijdse verwachtingen en vragen naar elkaar uitgesproken.
De school heeft daarna een aantal weken de tijd om te onderzoeken of de gevraagde zorg (door de ouders/verzorgers) ook geboden kan worden. Ouders/verzorgers ontvangen hiervan z.s.m. bericht.