Website

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daar op het internet naar op zoek is.
a.      Deze informatie bestaat onder andere uit:
•             beschrijving van de identiteit van de school
•             de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen
•             de beschrijving van ons onderwijs
•             de activiteiten die de school ontplooit
b.      We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als ook andere belangstellenden.
c.       Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Daarom wordt bijvoorbeeld de nieuwsbrief (de laatste 10) op de website gepubliceerd.
d.       Met onze website bieden we leerkrachten een platform om activiteiten e.d. te laten zien via internet aan klasgenoten en familieleden en vrienden, dichtbij of ver weg.
Verantwoording:
De website is grotendeels opgebouwd uit informatie uit onze schoolgids. De ICT-beheerder plaatst deze informatie op de website. Dit zal plaatsvinden zo spoedig mogelijk nadat  de nieuwe schoolgids wordt uitgegeven. Hij/zij doet dat eventueel in overleg met de directie.


Werkwijze:

 • De ICT-beheerder en directie onderhouden de site door deze van de meest recente informatie te voorzien.
 • Indien nodig overlegt de ICT-beheerder hierover met de directie van de school voordat tot publicatie wordt overgegaan.
 • De directie is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nieuwsbrieven (en het digitaal verzenden van de nieuwbrieven aan de ouders) 

Privacy:

 • Voor aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de school een schoolgids, waarin melding gemaakt wordt van het bestaan van onze site. Op onze website kunnen o.a. werk en/of foto’s van kinderen worden geplaatst.
 • Op het aanmeldingsformulier kunnen ouders aantekenen of zij wel/geen bezwaar hebben tegen het plaatsen van werk/foto’s van hun kinderen op de website.
 • De webmaster en directie (ICT-beheerder) verzamelen de namen van ouders welke bezwaren hebben en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werk of foto’s van kinderen op de site geplaatst worden. Het werk en/of foto’s van kinderen, waarvan de ouders bezwaar maakten, wordt daarom niet op de website gepubliceerd.
 • Ouders kunnen hun besluit weer herroepen, waarna hun naam weer van de lijst wordt geschrapt. (en omgekeerd).
 • Zij moeten dit besluit schriftelijk kenbaar maken aan de directie van de school.
 • Bij de publicatie van foto’s of werk van kinderen zullen geen achternamen van kinderen worden vermeld. Indien nodig (bijv. bij meerdere kinderen met dezelfde voornaam) alleen de eerste letter van de achternaam.
 • Op de website wordt geen persoonlijke informatie van de personeelsleden, AC-leden,(G) M.R-leden vermeld (zoals adressen en telefoonnummers)
 • Ook bij het online zetten van de nieuwsbrief ziet degene die deze brief online zet hierop (zie punten 5 & 6) toe.