Terug naar archief
Informatie Yuniors 2023

06/04/2022

Informatie Yuniors 2023

Gunt u uw zoon/ dochter in groep 6 nog een langere manier van onderwijs als op
de basisschool en een latere keuze voor VMBO, HAVO of VWO?
Voelt het voor uw zoon/ dochter in groep 8 nog te vroeg voor een keuze uit VMBO,HAVO of VWO?

Yuniors maakt zich klaar voor het derde leerjaar, Yuniors klas 1!
 


Het Yuniors tienercollege maakt zich op voor de volgende stap, van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Na twee jaren vooral onderwijs in de Yuniors-lokalen van KC Het Kompas (onderdeel van stichting Kindpunt), zal na de zomervakantie voor de eerste groep de standplaats bij CSG Dingstede zijn.
Geen harde knip maar een zachte landing, een tendens die je op verschillende plaatsen in het land ziet.
De huidige leerlingen van Yuniors groep 8 kiezen nog geen niveau en zullen voor een groot deel
doorgaan op de manier die ze zich nu eigen hebben gemaakt: de kernvakken en het curriculum.
De methodiek van de kernvakken (taal, rekenen en Engels) zal voor het grootste deel overeenkomen
met de eerder gekozen methodes om zo de aansluiting soepel te laten verlopen. Tijdens curriculum
werken we vakoverstijgend, de leerlingen leren op een onderzoekende manier en worden vaardiger in presenteren. Daarnaast werken we leerdoelgericht en er worden weinig toetsen gemaakt. De thema’s duren ongeveer 10 weken en worden op een creatieve manier afgerond en gepresenteerd aan ouders. En omdat de leerlingen in de eerste jaren al een paar keer per week lessen hebben gevolgd op CSG Dingstede zal dit voelen als bekend terrein. Er wordt momenteel gewerkt aan het realiseren van een eigen ruimte binnen de muren van het inmiddels gerenoveerde CSG Dingstede. Zo houden de leerlingen een vaste plek waar het curriculum uitgevoerd kan worden en waar de mentor veelvuldig aanwezig zal zijn, om bijvoorbeeld coachgesprekken met de leerlingen te voeren. Kort gezegd: het warme van een eigen klas, eigen lokaal en eigen leerkracht zoals gewend op de basisschool in combinatie met de expertise van de vakdocenten in het voortgezet onderwijs.

 


Er zijn binnenkort twee momenten voor geïnteresseerde ouders van leerlingen in de groepen 6 én 8 om een informatieavond bij te wonen. Leerlingen in de groepen 6 kunnen volgend jaar, na een motivatiegesprek met leerkrachten van Yuniors, starten in Yuniors groep 7. De leerlingen in de groepen 8 kunnen mogelijk instromen in Yuniors klas 1 omdat daar nog enkele plaatsen zijn. Ook hiervoor is een motivatiegesprek noodzakelijk.Op woensdagmiddag 15 februari is er een proeflesmiddag voor geïnteresseerde leerlingen uit groep 6 in een Yuniors lokaal van KC Het Kompas. Aanmelding voor deze middag kan door een mail te sturen naar Reinier van Putten (coördinator Yuniors, [email protected]) of de directie van KC Het Kompas ([email protected]).

 

In het kort: 

 • Wat gaan we doen:
  • U ontvangt informatie over  Yuniors en de dagelijkse gang van zaken in het Tienercollege.
  • We vertellen u meer over het onderwijsconcept en Curriculum10-14.
  • U heeft de mogelijkheid om vragen te stellen.
 • Voor wie:
  • Voor ouders en leerlingen van de groepen 6 en 8 
 • Waar en Wanneer:
  • Donderdagavond 19 januari 2023 19.00u  locatie: KC Het Kompas
  • Dinsdagavond 31 januari 19.00u, locatie: De Spil, Oosterboer

 

Delen: